Rouw en werk

In je eigen leven overkomt je iets, maar het verdriet om het verlies van een dierbare beperkt zich niet tot het privé leven. Je maakt deel uit van een groter geheel en je neemt je verdriet overal mee naar toe. Ook naar je werk. Mensen die rouwen functioneren vaak slecht en melden zich in eerste instantie kortstondig ziek. Door een interne blokkade krijgen velen lichamelijke klachten en melden zich later opnieuw ziek.

Een medewerkers is letterlijk lamgeslagen en zeker in de eerste periode is er maar één werkelijkheid, zijn/haar eigen werkelijkheid.

 

De werknemer

Belangrijk is dat een medewerker op zijn/haar eigen tempo de draad weer op gaat pakken. Op het juiste moment moet er dan de nodige aandacht aanwezig zijn. De aanpak moet persoonlijk zijn. Om dit goed in beeld te brengen is een intake vereist, waarna afspraken gemaakt worden over het te volgen proces en het aantal gespreksbijeenkomsten.

 

De collega’s

Rouw bij een naaste medewerker heeft invloed op de relaties tussen collega’s. Niet alleen tussen de collega’s en de betreffende medewerker, maar ook tussen collega’s onderling. Ieder mens gaat op een andere manier met zijn/haar emoties om. Dit heeft ook te maken met de eigen weerbaarheid en ervaringen die men in het leven al opgedaan heeft.

Met informatie over rouw, rituelen, rouwtaken, rouwproces, emoties en persoonlijke ervaringen kan een proces opgang gebracht worden waarbij de betreffende medewerker ondersteunt wordt en waarbij men ook elkaar ondersteunt.

 

Nevenaspecten

Belangrijk is om goed te kijken of de medewerker aan rouw toe kan komen. Spelen er andere zaken die de rouw belemmeren zoals onverwerkte eerdere rouw, een schuldvraag naar de dierbare overledene, een eigen ziekteproces.