Herkenning

Wij brengen mensen met de zelfde ervaring bij elkaar in een lotgenoten groep. Juist vanwege het specifieke in rouw, vinden mensen in eerste instantie weer aansluiting met de buitenwereld, door mensen met vergelijkbare ervaringen te ontmoeten.

Het deelnemen aan een lotgenoten groep helpt de verwerking door de herkenning tussen de deelnemers waardoor begrip voor situaties ontstaat, men voelt zich werkelijk gehoord. Dit bevordert de acceptatie van het verlies en de deelnemers gaan elkaar beïnvloeden. Hierdoor leren ze ook omgaan met moeilijke situaties. Uiteindelijk komt het verwerkingsproces zodanig in beweging dat met weer oog krijgt voor de buitenwereld, zelfs weer voor het werk. Met wat aanpassingen kan het werk zelfs als bevorderend gaan werken.

Gevolg op een ander niveau is dat het rouwproces op de afdeling besproken kan worden, dat medewerker zich weer meer voor het bedrijf in zal gaan zetten.

Ook de relatie met collega’s heeft een positief effect op de hele afdeling.

 

Groepen

Afhankelijk van de situatie kunnen groepen van lotgenoten gevormd worden. Dit kan binnen één organisatie als dit bedrijf meer dan 4000 werknemers heeft. Voordeel is dat de relatie tot de werkgever ook herkenbare elementen heeft. Nadeel kan het gevoel voor veiligheid van de werknemer zijn. Bij de intake wordt hier met name op gelet.

Ook kunnen onafhankelijke groepen gevormd worden waarbij werknemers van meerdere bedrijven samen komen. Dit heeft voor ons de voorkeur.

 

Werkwijze

Een gespreksgroep bestaat uit maximaal acht personen die een naaste door een sterfgeval verloren hebben.

Afhankelijk van het aantal deelnemers en de planning van de bijeenkomsten komen we zes tot acht keer bij elkaar.

De bijeenkomsten worden op een, voor de medewerkers, veilige plek gehouden. Veilig wil hier zeggen, dat zij zich niet geremd weten door het bedrijf waar zij werken.

De groep wordt altijd door twee ervaren rouwbegeleiders geleid.

HeelWorden kan zorgen voor de werving binnen bedrijven of de personeelsafdeling hierbij ondersteunen.

Na de werving wordt met iedere kandidaat een intake gehouden. Hierbij wordt gelet op de intensiteit van de rouw, de fase van het rouwproces waar betrokkene in verkeert en of er belemmerende factoren zijn om aan een groep deel te nemen.