Inleiding

Leidinggevenden worden met verschillende aspecten rond rouw bij een collega geconfronteerd. Praktische zaken als de partner van een collega overlijdt. Begeleiding van een rouwende medewerker en tot slot het beleidsmatig aandacht schenken aan rouwende medewerkers.

 

Rouwprotocol

Het overlijden van iemand komt meestal onverwachts. Emoties voeren dan de boventoon terwijl in heel korte tijd veel geregeld moet worden. Ook op het werk moeten zaken geregeld worden> Wie is bijvoorbeeld contactpersoon tussen medewerker die zijn partner verloren heeft en het bedrijf? Moet er namens het bedrijf of collega’s een rouwadvertentie geplaatst worden en zo ja welke namen horen daar in te steen? Allemaal zaken die tijd vragen om uit te zoeken. HeelWorden kan samen met u een rouwprotocol samenstellen waarbij alle zaken aan de orde komen en vooraf vastgelegd worden. Uiteraard met ruimte voor persoonlijke invulling.

 

Begeleiding

Iedere leidinggevende heeft zijn eigen specifieke kwaliteiten. De één is beter in vakinhoudelijke aspecten, de ander meer in organiseren of beleidsontwikkeling. Niet iedereen is het gegeven om een rouwende collega te begeleiden. HeelWorden kan de leidinggevende ondersteunen bij de integrerende proces.

 

Management

De leiding van een bedrijf heeft weer zijn eigen specifieke rol. In dit kader is dat de uiteindelijk zorg voor de medewerker die gestalte krijgt door de uitvoerende rol van het middenkader en het maken en uitvoeren van HRM-beleid.

Het rouwproces is een specifiek onderwerp waarvoor niet elk bedrijf de benodigde kennis in huis heeft. HeelWorden kan hierbij een ondersteunende en adviserende rol vervullen.