Relatie verbeteren

Vaak schuchter worden de eerste stappen op het liefdespad gezet. Alles is rozengeur en maneschijn en niets kan het geluk in de weg staan. In de eerste jaren overheerst de passie en het is bijna onmogelijk om te denken dat het ooit anders zou kunnen worden.

Wat we namelijk vaak niet beseffen is dat we, vaak onbewust, de dynamiek van onze gezin van herkomst meenemen. In sommige gevallen, als we geen goede ervaringen met ons gezin van herkomst hebben, zeggen we dat we het anders gaan doen. Natuurlijk met de beste wil van de wereld gaan we het ook bewust anders doen. Helaas zit het “anders doen” vaak op de laag van “het doen”, de Aktie. Dat is buitenkant. Op de laag van de identiteit nemen we ongemerkt de oude dynamiek mee, soms zelfs van zeven generaties terug.

Die dynamiek op identiteitsniveau is meestal niet herkenbaar en uit zich toch uiteindelijk in het gedrag. Dan begint een vorm van irritatie te ontstaan, onhebbelijkheden komen naar voren en ook sluipt de sleur in de relatie.

Vaak is de oude dynamiek zo heftig dat mensen elkaar bijna niet meer kunnen “verstaan”. Verwijdering ontstaan en wordt ook vaak steeds moeilijker om samen door te (blijven) gaan.

Uit ervaring weet ik inmiddels dat als geliefden de dynamiek van het gezin van herkomst van hun partner leren kennen veel zaken op hun plaats gaan vallen. De herkenbaarheid is meestal enerverend en de bewustwording van de achtergrond van zijn/haar handelen geeft een heel andere kijk op elkaar.

Het gaat hierbij niet om goed of fout, maar om je bewust te worden van de realiteit die altijd aanwezig is. Bewustwording is de eerste stap naar een mooie toekomst.

Helaas zoeken partners vaak pas begeleiding als er in feite, soms door één van de twee, al een besluit genomen is.

Eigenlijk zou ik iedereen uit willen nodigen om in een vroeg stadium al naar elkaars identiteit op zoek te gaan. De prachtige ervaring is een geschenk voor iedereen.